Vi erbjuder vinterförvaring av såväl bil, som husbil, husvagn och motorcykel. För bil, och motorcyckel erbjuder vi varmförråd med kondensator. Detta innebär att temperaturen aldrig går under nollpunkten året om, samt att luften ventileras automatiskt för att bibehålla en god långsiktig luftmiljö vid förvaring av din bil. För husbil och husvagn erbjuds kallförråd.

Pris för vinterförvaring bil

Vi har olika priser beroende på hur länge det är du vill vinterförvara din bil, samt storleken på ditt fordon, samt om den förvaras i vårt kall eller varmförråd med kondensator. Vänligen ring 0709-905-235 för mer information kring möjlighet och pris.

Storlek på bil & husbilar

I skrivande stund har vi viss begränsning gällande utrymmet i vårt varmförråd om det rör större fordon. Vi kan dock vid mån av plats ta emot de mesta former av husbilar, husvagnar, vans, mindre lastbilar mm.

Försäkring vid vinterförvaring

Vid vinterförvaring av bil gäller som huvudregel bilens ordinarie försäkring. Vi tillhandahåller med andra ord ingen separat försäkring för din bil. Du har därmed själv ansvar att kolla upp att du har lämplig försäkring.

Innan du vinterförvarar din bil

Utöver att bilen är ren och tvättad, finns det ett antal olika aspekter som kan vara bra att tänka på innan du vinterförvarar din bil:

  • Tvätta och rengör bilen grundligt innan vinterförvaringen, gärna med vaxskydd.
  • Tanka bilen full tank innan vinterförvaringen för att undvika kondens i tanken.
  • Ta ut batteriet ur bilen för underhålls-laddning.
    Se till att ha gott om luft i däcken, vilket är bättre för däckens stomme när bilen står en längre tid.
  • Låt rutor vara nere för bästa cirkulation. Alternativt kan man även ha ett par torrbollar i bilen. Det kan du köpa på Biltema.
  • Byt gärna olja samt filter innan avställning.
  • Se gärna till så att området kring bromsarna inte är fuktigt innan du ställer in den.
  • Ett överdrag över bilen för att hålla damm mm borta.